سیستم اطفای حریق آیروسل

سیستم های اطفاء حریق آیروسل (Aerosol) یا DSPA توسعه یافته اند تا جایگزین سیستم های هالون گردند.

سیستم های  اطفای  حریق  آیروسـل را  به  صورت الـکتریکی، گـرمایی و دستی می توان فعال کرد . این سیستم بر روی لایه اوزون اثر گذار نبوده و  باعث افزایش فشار در محیطی کـه در آن فعـال شده است نمی شود. اتاق های سرور جزو مراکزی هستند که حتما باید سیستم اعلام و اطفای حریق در آنها تعبیه شده باشد ،چرا که این مراکز به  خاطر استفاده در تمامی اوقات شبانه روز وعبور تعداد زیادی کابل و سیم از محل های مختلف همچـنین ایجاد دما توسط  سرورها همواره در معرض خطر آتش سوزی و یا احتراق می باشند. یکی از سیستم های متداول استفاده در حریق های مشابه اتاق سرور دیتا سنتر و مراکز برق سیستم آیروسل است این سیستم  قادر است تا در مدت کوتاهی با تخلیه در محل آتش و رخنه در  زنجیره تکمیلی آتش جلوی افزایش آتش را  گرفته و آتش را  در نطفه خفه کند. سیستم آیروسل توسط کپسول هایی کـه با وزن های مختلف برای  قرارگیری در محل های مختلف ساخته  می شود شناخته  شده و توسط  سیستم  الکتریکی سنسور دود و آتش فرمان می پذیرد. در سیستم آیروسل از سنسورهای دود و آتش به  پنل مرکزی و  یا بـه کپسول ها در زمان احتراق فرمان تخلیه ارسال می شود در زمان کمتر از 1 دقیقه کل احتراق صورت گرفته در هر ابعادی خاموش می شود . کپسول های  ایروسل نیاز  به  چک  و یـا  شارژ  سالانه  ندارند  و  فقط  پس از اسـتفاده ( در صورت تخلیه در حریق) دوباره پر و یا جایگزین می شوند .انـدازه وزن کپسـول ها متناسب با حجم  فضای اتاق  سرور و یا دیتا سنتر و یا حتی داخل تابلوی برق تعیین می شود که می توان به صورت  تقریبی  به ازای  هر 10 متر مکعب از 1 کیلوگرم آیروسل برای اطفاء استفاده کرد.محل نصب کپسول های آیروسل روی دیوار و روی سقـف و یا داخـل تابلـوها و رک ها مـیباشد و ابعاد بسیار کوچکی دارند ( در سیستم FM-200 که نیازمند لوله کشی و نازل گذاری است)ر


به اشتراک گذاری این پست: :

نظرها


برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید! ورود