منبع تغذیه FS5200P UNIPOS

منبع تغذیه FS5200P UNIPOS

تماس بگیرید

اینترفیس (ماژول 3ورودی-6 خروجی) FD7203

اینترفیس (ماژول 3ورودی-6 خروجی) FD7203

تماس بگیرید

ماژول 10ورودی-16خروجی UNIPOS

ماژول 10ورودی-16خروجی UNIPOS

تماس بگیرید

اینترفیس 7203 با 1 ورودی و 1 خروجی UNIPOS

اینترفیس 7203 با 1 ورودی و 1 خروجی UNIPOS

تماس بگیرید

زون مانیتور با خروجی پاور مدل UNIPOS

زون مانیتور با خروجی پاور مدل FD7201S

تماس بگیرید

دتکتور ترکیبی مدل FD7160 unipos

دتکتور ترکیبی مدل FD7160 unipos

تماس بگیرید

دتکتور حرارت دما ثابت مدل FD7110

دتکتور حرارت دما ثابت مدل FD7110

تماس بگیرید

دتکتور دودی مدل FD7130

دتکتور دودی مدل FD7130

تماس بگیرید

دتکتور گاز مدل 71CNG unipos

دتکتور گاز مدل 71CNG unipos

تماس بگیرید

آژیر مدل FD7204 unipos

آژیر مدل FD7204 unipos

تماس بگیرید

7100 پایه دتکتور آدرس پذیر unipos

7100 پایه دتکتور آدرس پذیر unipos

تماس بگیرید

شاسی اعلام حریق مدل FD7150 unipos

شاسی اعلام حریق مدل FD7150 unipos

تماس بگیرید