کارگاه شارژ کپسول آتش نشانی

یکی از فعالیتهای اخیر شرکت ، راه اندازی کارگاه شارژ انواع گازهای CO2 و هالـو کربن ها با ستفاده از سیستم کاملا“ اتوماتیک است . از جمله فعالیت ها و خدمات قابل ارایه در این کارگاه شارژ می توان به موارد ذیل اشاره نمود .

  • شـارژ انـواع کپـسول های  آتش نشانی در اوزان  مخـتلف   (پودر و گاز ، CO2، فوم ،آب و گاز ، بیورسال )
  • تسـت هیـدرو اسـتاتیک بدنه کپسول های آتش نشانی با صدور شناسنامه از اداره استاندارد نگهداری کپسول و
  • شارژ آنها شارژ منظم کپسول آتش نشانی در این کارگاه ، مطابق ضوابط و الزامات ،  یک نفر  مدیر  فنی
  • حضور دارد  . کل،یه پرسـنل  در کارگاه ، دوره های تخصصی در ارتباط با تست و شارژ را گذرانده اند .


به اشتراک گذاری این پست: :

نظرها


برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید! ورود