پایه دتکتور آدرس پذیر آژیر فلشر APOLO

پایه دتکتور آدرس پذیر سقفی آژیر فلشر دار

تماس بگیرید

دتکتور دودی آدرس پذیر APOLO

دتکتور دودی آدرس پذیر APOLO

تماس بگیرید

Flame Detector دتکتور شعله Honeywell

دتکتور شعله Flame Detector FS20X Honeywell

8,500,000 تومان

دتکتور دود و حرارتGENT

دتکتور دودیGENT نور , و آژیر

تماس بگیرید

بیم دتکتور آدرس پذیر خطی GENT

بیم دتکتور آدرس پذیر خطی GENT

تماس بگیرید

داکت دتکتور

داکت دتکتور DUCT DETECTOR GENT

تماس بگیرید

دتکتور دودی اپتیکال کانونشنال GENT

دتکتور دودی اپتیکال GENT کانونشنال

تماس بگیرید

بیم دتکتور فرستنده و گیرنده reflective beam detector

بیم دتکتور فرستنده و گیرنده reflective beam detector

تماس بگیرید

دتکتور کانونشنال ESSER

دتکتور کانونشنال ESSER

تماس بگیرید
ویژه دتکتور گاز ، نشت یاب و شیر بند

دتکتور گاز ، نشت یاب و شیر بند

دتکتور گاز ، نشت یاب و شیر بند

تماس بگیرید

دتکتور گلوبال Global fire equipment

دتکتور تشخیص دود گلوبال اکویپمنت

تماس بگیرید

پایه پروگرامر گلوبال

پایه پروگرامر گلوبال Global Fire Equipment

تماس بگیرید